Företagsansvar

Markslöjd arbetar aktivt med Corporate Social Responsibility (CSR), bland annat genom att använda sig av uppförandekoder.

Sedan år 2007 är Markslöjd medlem i organisationen BSCI där gemensamma uppförandekoder används gentemot medlemmarnas leverantörer. På detta sätt försöker Markslöjd ta ansvar och upprätthålla att våra krav uppfylls hos våra leverantörer.

Uppförandekoderna ställer bland annat krav på följande områden:
 • Hälsa och säkerhet på arbetsplats
 • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
 • Miljö och säkerhetsaspekter
 • Arbetstider
 • Kompensation
 • Rätten att engagera sig fackligt och rätten till kollektivavtal

Mer information om BSCI och dess uppförandekoder finner du på http://www.bsci-eu.org/

 

MARKSLÖJDS MILJÖPOLICY

Markslöjd vill verka för en hållbar utveckling och nå både ekologisk och ekonomisk framgång, därför vill vi:
 • genom vårt miljöarbete minska våra negativa miljöaspekter genom ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar till den yttre miljön
 • alltid eftersträva att använda resurser på ett hållbart sätt och effektivisera vår resursanvändning
 • att vid utveckling och tillverkning av våra produkter skall möjligheter och risker beaktas ur ett miljöperspektiv
 • ta tillvara på medarbetarnas engagemang inom miljöområdet
 • självklart följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som företaget berörs av

Genom dessa åtaganden skall Markslöjd kunna erbjuda sina kunder en produkt som är tillverkad resurseffektivt och under goda sociala förhållanden

Kandidatlistan
 
Följande artiklar innehåller bly (Pb) över 0,1 vikt%. Bly är upptaget på kandidatlistan i REACH och är klassat som ett SVHC.
 
Under normala användningsförhållande av dessa artiklar så förväntas ingen signifikant risk för människors hälsa eller miljö.
Klicka här för att se aktuell lista.

ELKRETSEN

Vi arbetar tillsammans med Elkretsen för att styra upp hanteringen av s.k. "elskrot". Klicka gärna här för att se Elkretsens informationssida.


SPARA ENERGI OCH PENGAR

Belysningsbranschen har i samarbete med Elkretsen skapat en sajt där senaste nytt om allt som lyser presenteras. Klicka här för att komma till Lampinfo.se.

Hos Energimyndigheten får man massor med bra tips på hur man kan spara energi och pengar! Klicka här för att komma till Energimyndighetens informationssida.


MARKSLÖJD REKOMMENDERAR ENERGISNÅLA ALTERNATIV

Byt bort glödlampan mot energisnåla alternativ. En lågenergilampa sparar 80 % energi jämfört med vanligt glödljus och livslängden är 10 gånger längre. Lågenergilampor innehåller visserligen en

liten mängd kvicksilver och därför är det viktigt att de lämnas till kommunens insamling för elavfall precis som glödlampor och annan belysning. Det vore givetvis önskvärt om lågenergilamporna var helt fria från kvicksilver men användandet av lågenergilampor minskar ändå den mängd kvicksilver som skulle alstras vid eltillverkning om vi fortsatte använda glödlampor. (Källa Energimyndigheten, 2009)

Ett annat alternativ är de energisnåla lysdiodlamporna (LED) som utvecklas i snabb takt och som kommer bli stort även inom hembelysning med extremt låga Watt-tal och lång livslängd.