Grön el hos Markslöjd

Markslöjd är självförsörjande på grön el! Hos Markslöjds moderbolag, Vätterledens Invest, finns även vindkraftproducenten Smålandsvind.
Produktionen av grön el från vindkraftverken motsvarar inte bara Markslöjds utan hela koncernens elförbrukning.
Att vi, Markslöjd Lighting Group, är en del i en mer klimatneutral energiförbrukning ser vi som ett naturligt steg mot en ljusare framtid.